Mzdový kalkulátor 2024

print  Hrubá
Základ Celkem Pojistné Zaměstnanec Zaměstnavatel
10000 1350 Zdravotní 450 900
10000 3130 Sociální 650 2480
4480 Celkem pojistné 1100 3380
Způsob zdanění Sazba Základ
Základ pro zálohu daně 10000
15% 10000 1500.00  
23% 0 0  
Záloha daně 1500
Slevy na dani
2570 Slevy na dani celkem 2570  
0 Záloha po slevách 0  
Daňové zvýhodnění
0  
0  
Počet 3. a dalších dětí
z toho ZTP-P:
0 Sleva děti 0  
Záloha na daň po uplatnění slev 0  
Daňový bonus 0  
Čistá
© Flux 2024 Náklady zaměstnavatele