FLUX,  spol s r.o.

V návaznosti na informaci ČSSZ o ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 u komunikačního rozhraní VREP/APEP pro zasílání e-Podání k 31.12.2017, vám oznamujeme, že o této připravované změně ze strany ČSSZ víme, a že náš systém bude včas upraven tak, aby zmiňovanému požadavku k 1.1.2018 vyhovoval.

Současně je však potřeba upozornit, že klienti, kteří doposud používají operační systém Windows XP a zároveň používají elektronickou komunikaci s ČSSZ přes VREP, budou nuceni přejít na vyšší verzi OS.

Windows XP již není více jak 3 roky podporován ani samotnou firmou Microsoft (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/14223/windows-xp-end-of-support).

Hlavním důvodem je užití nových verzí .NET Frameworku 4.6 a vyšších z důvodu zvýšení bezpečnosti komunikace přes protokol SSL ze strany ČSSZ.

Přechod je plánován na listopad 2017. Těm, kteří operační systém neupgradují, přestane zasílání na ČSSZ fungovat.

Aktuálně