FLUX,  spol s r.o.

V souladu se zveřejněnou částkou 117/2017 jsme vydali novou aktualizaci týkající se nových platových tabulek platných od 1.11.2017.

Nařízením vlády č. 340/2017 (zveřejněno v částce 117/2017) se novelizuje nařízení 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením vlády č. 342/2017 (zveřejněno v částce 117/2017) se novelizuje nařízení 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na tato nařízení vlády jsme vydali odpovídající automatickou aktualizaci, týkající se nových platových tabulek a jejich zapracování do našeho systému.

Aktuálně