FLUX,  spol s r.o.

V souvislosti s novelou zákoníku práce od 1. 1. 2021 v oblasti dovolené bychom chtěli upozornit na změnu při stanovování nároku na dovolenou v případě limitovaných důležitých osobních překážek v práci definovaných v §216 odst. 2 ZP (tj. např. nemoc, rodičovská dovolená atd.), dále jen podmíněně započitatelné překážky.

Podle §216 odst. 3 musí být pro započtení výše uvedených překážek jako výkonu práce splněna podmínka odpracování alespoň 12násobku stanovené týdenní pracovní doby. Dokud není tato podmínka splněna, není možné dobu podmíněně započitatelných překážek zahrnout do výpočtu nároku na dovolenou. Po splnění podmínky odpracování 12násobku stanovené týdenní pracovní doby se podmíněně započitatelné překážky do výpočtu nároku na dovolenou zahrnou, ovšem pouze do limitu 20násobku stanovené týdenní pracovní doby.

V lednu 2021 se tato skutečnost projeví u zaměstnanců, kteří byli v dočasné pracovní neschopnosti snížením nároku o část odpovídající až 4/52 nároku (při nemoci celý měsíc). Jakmile zaměstnanec splní podmínky pro uznání tzv. podmíněně započitatelné doby, nárok se zpět vrátí na původní hodnotu.

V praxi to bude znamenat, že zaměstnanec, který byl týden v lednu v dočasné pracovní neschopnosti, splní podmínky pro uznání podmíněně započitatelných dob v dubnu, kdy bude nárok zpět přepočten na původní hodnotu, tj. 200 hod při týdenní pracovní době 40 hodin (za předpokladu, že zaměstnanec nebude nemocen v únoru, březnu).

 

Příklad: 

Zaměstnanec se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin na týden s pravidelným rozvrhem 8 hodin denně, což činí celkem 2088 hod. za rok dle rozvrhu směn. Nárok na dovolenou 5 týdnů. 

Limit pro zápočet podmíněně započitatelných překážek

40 hod. * 12 = 480 hod.

Maximální možný zápočet podmíněně započitatelných překážek

40 hod. * 20 = 800 hod.

 

K 1. 1. 2021 mu byl stanoven nárok na dovolenou: 5 týdnů * 40 hod. = 200 hod. 

lednu byl zaměstnanec 5 dnů nemocen tj. 40 hod. nemoci, odpracováno 128 hod., do konce roku předpoklad 1920 pracovních hod.

Přepočet nároku na dovolenou:

Podmíněně započitatelných hodin: 40 hod. nelze započítat, protože skutečně odpracovaných hodin je 128, což je menší než 480 hod. - limit pro zápočet podmíněně započitatelných překážek.

(1920 hod. + 128 hod.) / 40 hod. = 51,2 zaokrouhleno na 51 týdnů

5 týdnů základního nároku * 1/52 z týdenní pracovní doby tj. z 40 hod. na týden * 51 týdnů = 5 * 0,769 * 51 = 196,1 zaokrouhleno nahoru na 197 hod.

Nárok na dovolenou je z pohledu ledna nově stanoven na 197 hod. 

 

únoru odpracoval 160 hod., celkem od začátku roku odpracováno 288 hod., do konce roku předpoklad 1760 hod.

Přepočet nároku na dovolenou:

Podmíněně započitatelných hodin: 40 hodin nelze započítat, protože 288 hod. je menší než 480 hod. - limit pro zápočet podmíněně započitatelných překážek.

(1760 hod. + 288 hod.) / 40 = 51,2 zaokrouhleno na 51 týdnů

5 týdnů základního nároku * 1/52 z týdenní pracovní doby tj. z 40 hod. na týden * 51 týdnů = 5 * 0,769 * 51 = 196,1 zaokrouhleno nahoru na 197 hod.

Nárok na dovolenou vypočtený v lednu se nezměnil

 

březnu odpracoval 184 hod., celkem od začátku roku odpracováno 472 hod., do konce roku předpoklad 1576 hod. 

Podmíněně započitatelných hodin: 40 hodin nelze započítat, protože 472 hod. je menší než 480 hod. - limit pro zápočet podmíněně započitatelných překážek.

Přepočet nároku na dovolenou:

(1576 hod. + 472 hod.) / 40 = 51,2 zaokrouhleno 51 týdnů

5 týdnů základního nároku * 1/52 z týdenní pracovní doby tj. z 40 hod. na týden * 51 týdnů = 5 * 0,769 * 51 = 196,1 zaokrouhleno nahoru na 197 hodin

Nárok na dovolenou vypočtený v únoru se nezměnil

 

dubnu odpracoval 176 hod., celkem od začátku roku odpracováno 648 hod., do konce roku předpoklad 1400 hod.

Podmíněně započitatelných hodin: 40 hodin se započte, protože 648 hod. je větší než 480 hod. - limit pro zápočet podmíněně započitatelných překážek.

Přepočet nároku na dovolenou:

(1400 hod. + 648 hod. + 40 hod.) / 40 = 52,2 zaokrouhleno 52 týdnů

5 týdnů základního nároku * 1/52 z týdenní pracovní doby tj. z 40 hod. na týden * 51 týdnů = 5 * 40 = 200 hod.

Nárok na dovolenou vypočtený v březnu se změnil, protože zaměstnanec odpracoval více, než 12násobek stanovené týdenní pracovní doby.

 

Pro doplnění uvádíme, že u stejného případu v roce 2020 by ke krácení nároku dovolené nedošlo, protože krácení z důvodu omluvené nepřítomnosti se provádělo až po zameškání 100 pracovních dnů.

  

Aktuálně