FLUX,  spol s r.o.

  • Modul e-OZUSPOJ

Nový modul e-OZUSPOJ umožňuje elektronicky podat přes VREP na ČSSZ Oznámení záměru uplatňovat slevu pro vybraného zaměstnance, splňujícího podmínky poskytnutí slevy zaměstnavatele, a dále podat ukončení nebo storno odeslaného záměru.  Podání OZUSPOJ lze zasílat elektronicky na ČSSZ od 1. 2. 2023.

  • Modul Záchranáři

umožňuje výpočet pojistného zaměstnavatele jinou procentní sazbou (pro rok 2023 26,8%) za zaměstnance, který je zdravotnickým záchranářem nebo členem jednotky hasičského záchranného sboru podniku. V rekapitulacích sociálního pojištění a PVPOJ se při zapnutém modulu provádí samostatný výpočet z úhrnu VZ SP za běžné zaměstnance a samostatný výpočet z úhrnu VZ SP záchranářů.

V případě zájmu o tyto moduly kontaktujte naše obchodní oddělení.

Toogle Left