FLUX,  spol s r.o.

Upozorňujeme, že na verzi Fluxpam5  5.8.1451.3-201 nelze přecházet do roku 2022, proto prosím v žádném případě nespouštějte Přechod do 01/2022. Tato verze není legislativní a nemá ošetřen převod nevyčerpané dovolené.
Připravená legislativní verze 5.202 nemůže být zveřejněna z důvodu legislativně nevyjasněné situace v  oblastech:
- Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (senátní tisk 174) –  Zákon byl 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Den nabytí účinnosti zákona, tj. v den kdy bude vyhlášen ve Sbírce zákonů, je rozhodný pro správné stanovení nároku na mimořádný příspěvek.
- Platové tabulky zaměstnanců ve veřejných službách a správě, státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů -  jsou sice zveřejněny v nařízení vlády 420/2021 a 421/2021, ale v současné době se vyčkává na rozhodnutí nové vlády k těmto platovým tabulkám (vláda proklamovala zrušení plošného zvyšování tarifních platů).

Celou situaci nadále sledujeme.

Zveřejnění verze předpokládáme 27.12.2021 a doufáme, že v té době již bude jasno.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

Toogle Left