FLUX,  spol s r.o.

 

FAQ - technické

 

Při instalaci aktualizací zůstane „viset“ upozornění „Čekám na ukončení všech aplikací FluxPAM5"

Pokud již opravdu všichni uživatelé program ukončili (včetně toho, ze kterého byly aktualizace vyvolány), je v systému OS serveru některý ze souborů adresáře flux stále označen jako držený některým z uživatelů. Kontaktujte vaše IT oddělení.

Je potřeba, v nástrojích přes spuštěné soubory, toto držení ukončit. Instalace se pak sama rozeběhne.

 

Po stisku F1 se nezobrazí nápověda

V případě, že se po stisku F1 nezobrazí nápověda, znamená to, že je blokován přístup k těmto souborům. Kontaktujte vaše IT oddělení.

Náprava se provádí úpravou registrů, která odblokuje přístup k těmto souborům na intranetu. Problém je popsán na http://support.microsoft.com/?kbid=896054#kb1 (poznámka: u 64 bit systémů je potřeba v popsaném řešení změnit cestu k záznamu registru na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node).

 

Příklad pro 32bit:

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001

Příklad pro 64bit:

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001

 

Nastavení ODBC nového klienta

Pro IT: u 64bit - aplikace Fluxpam5 „vidí“ pouze ODBC zdroje zadané přes 32bit ODBC, které je umístěno v: C: \ Windows \ SysWOW64 \ odbcad32.exe . Zdroj dat je nutno založit přes toto ODBC.

 

Spuštění programu automatických aktualizací skončilo chybou

Pro IT: pokud systém automatických aktualizací hlásí tuto chybu,

 

je potřeba se přesvědčit, zda je na dotčeném PC nainstalován Framework verze 2 (od Vist výše je součástí verze 3.5). Pokud nainstalován je, pak je potřeba spustit dávkový soubor \\FLUX\Fluxpam5\PVSClient\Caspol.bat a to pod právy správce stroje.

Migrace lokální (nesíťové) instalace FLUXPAM5 (DB Access) na jiný stroj

Při migraci na jiný stroj obecně doporučujeme následující postup:

- migraci by měl provádět IT pracovník

- nikdo by v žádné z aplikací neměl pracovat

- překopírovat kompletní adresář Flux z původního stroje na C:\flux\fluxpam5.... (nedávat do ProgramFiles)

- vytvořit v ODBC zdroj dat (uživatelské DSN, ovladač Microsoft Access Driver (*.mdb)) (u 64bit dle poznámky uvedené níže), t.j. vybrat nové umístění databáze fluxpam5.mdb např. C:\flux\fluxpam5\firma1\dta\fluxpam5.mdb

- spusťte Fluxpam5 pomocí zástupce např. C:\flux\fluxpam5\bin\pam.exe -d (s parametrem -d). Při prvním spuštění je požadováno heslo „flux“

- dostanete se do dialogu výběru firmy, kde postupně na každé z firem stisknete tlačítko Oprava (heslo „flux“) a opravíte zde nastavení:

     - Typ databáze – ODBC – MS Access

     - Datový zdroj – vyberete vámi upravený

     - opravíte cesty k adresářům dle reálného umístění např. C:\flux\fluxpam5....

- vše vyzkoušet

- nezapomenout nastavit zálohování DB a aplikačního adresáře

- pokud využíváte elektronická podání VREP, nezapomeňte na nový stroj nainstalovat osobní certifikát uživatele a vybrat jej v nastavení e-Podání ve Fluxpam5

Poznámka – u 64bit - aplikace Fluxpam5 „vidí“ pouze ODBC zdroje zadané přes 32bit ODBC, které je umístěno v: C: \ Windows \ SysWOW64 \ odbcad32.exe . Zdroj dat je nutno založit přes toto ODBC.

Pokud by cokoliv nebylo jasné nebo nešlo, volejte hotline.

 

Instalace služby IIS a modulů technologie ASP.NET

Popis naleznete na: https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/hh831475.aspx#InstallIIS

 

Ukončení podpory Windows XP

Ti z vás, kteří doposud užíváte operační systém Windows XP a zároveň používáte elektronickou komunikaci s ČSSZ přes VREP, budete nuceni přejít na vyšší verzi OS.

Vindows XP již není podporován ani samotnou firmou Microsoft, a to již více jak 3 roky (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/14223/windows-xp-end-of-support).

Hlavním důvodem je užití nových verzí .NET Frameworku 4.6 a vyšších z důvodu zvýšení bezpečnosti komunikace přes protokol SSL ze strany ČSSZ.

Přechod je plánován na listopad 2017. Těm, kteří operační systém neupgradují, přestane zasílání na ČSSZ fungovat.

 

end faq