FLUX,  spol s r.o.

 

FAQ - technické

 

Při instalaci aktualizací zůstane „viset“ upozornění „Čekám na ukončení všech aplikací FluxPAM5"

Pokud již opravdu všichni uživatelé program ukončili (včetně toho, u kterého byly aktualizace vyvolány), je v systému OS serveru některý ze souborů adresáře flux stále označen jako držený některým z uživatelů. Kontaktujte vaše IT oddělení.

Je potřeba, v nástrojích přes spuštěné soubory, toto držení ukončit. Instalace se pak sama rozeběhne.

 

Při instalaci aktualizace hlásí chybu a v detailu chyby je "Přístup odepřen"

Jde o právo k zastavení služby DPAM_Service pro aktuálního windows uživatele. Některé z doporučených postupů naleznete na http://woshub.com/set-permissions-on-windows-service/

Příklad pro metodu nastavení pomocí nástroje SubinAcl:

Pro nastavení oprávnění doporučujeme použít nástroj SubInAcl.  Jedná se o řádkovou utilitu pro jednodušší nastavení přístupových oprávnění k objektům operačního systému od společnosti Microsoft,

na jejichž stránkách je ke stažení: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E8BA3E56-D8FE-4A91-93CF-ED6985E3927B&displaylang=en

Program subinacl se standardně nainstaluje na server, kde běží služba Flux service do složky  C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\

Pro nastavení  oprávnění doporučujeme vytvořit skupinu a do ní pak přidávat jednotlivé uživatele, kteří mají mít právo na spouštění a zastavování těchto služeb.

Příklad nastavení  plného  přístupu pro skupinu  INTRANET\pam5inst ke službě  DPAM_Service  běžící na počítači SERVER1:

"C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\subinacl.exe" /service \\SERVER1\DPAM_Service /GRANT=INTRANET\pam5inst=F

                 kde:

-          SERVER1 nahradíte názvem serveru

-          INTRANET nahradíte názvem domény

-          pam5inst nahradíte názvem skupiny či uživatele

 

Nezapomeňte na správnou syntaxi: mezery musí být  před /service a za /service a před /GRANT

Změny se projeví po reloginu koncového uživatele.

 

Po stisku F1 se nezobrazí nápověda

V případě, že se po stisku F1 nezobrazí nápověda, znamená to, že je blokován přístup k těmto souborům. Kontaktujte vaše IT oddělení.

Náprava se provádí úpravou registrů, která odblokuje přístup k těmto souborům na intranetu. Problém je popsán na http://support.microsoft.com/?kbid=896054#kb1 (poznámka: u 64 bit systémů je potřeba v popsaném řešení změnit cestu k záznamu registru na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node).

 

Příklad pro 32bit:

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001

Příklad pro 64bit:

REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001

 

Po stisku F1 se zobrazí prázdné okno nápovědy

Po aktualizaci OS Windows z 05/2018 se přestala zobrazovat nápověda po F1, resp. okno nápovědy se zobrazilo prázdné.

Tuto chybu Microsoft opravil v aktualizaci z 26.9.2018. Jedná se o řešení problému, který brání aplikaci Microsoft Help Viewer ve vykreslování obsahu HTML uvnitř souboru .chm s nápovědou systému Windows, když je tento soubor .chm uložen v síťovém umístění.

 

OS Resolving KB
Win 10 1803 / RS4 KB 4458469
Win 10 1709 / RS3 KB 4457136
Win 10 1703 / RS2 KB 4457141
Win 10 RS1 KB 4457127
Win 10 TH2 KB 4457130
Win 10 TH1 / RTM KB 4457132
Win8.1 / WS 12 R2 KB 4457133
Windows Server 2012 KB 4458469
Win7 / W2K8 R2 KB 4457139
Windows Server 2008 KB 4458469

 

 

Nastavení ODBC nového klienta

Pro IT: u 64bit OS - aplikace Fluxpam5 „vidí“ pouze ODBC zdroje zadané přes 32bit ovladač ODBC, který je umístěn v: C: \ Windows \ SysWOW64 \ odbcad32.exe . Zdroj dat je nutno založit přes toto ODBC.

 

Migrace lokální (nesíťové) instalace FLUXPAM5 (DB Access) na jiný stroj

Při migraci na jiný stroj obecně doporučujeme následující postup:

- migraci by měl provádět IT pracovník

- nikdo by v žádné z aplikací neměl pracovat

- překopírovat kompletní adresář Flux z původního stroje na C:\flux\fluxpam5.... (nedávat do ProgramFiles)

- vytvořit v ODBC zdroj dat (uživatelské DSN, ovladač Microsoft Access Driver (*.mdb)) (u 64bit dle poznámky uvedené níže), t.j. vybrat nové umístění databáze fluxpam5.mdb např. C:\flux\fluxpam5\firma1\dta\fluxpam5.mdb

- spusťte Fluxpam5 pomocí zástupce např. C:\flux\fluxpam5\bin\pam.exe -d (s parametrem -d). Při prvním spuštění je požadováno heslo „flux“

- dostanete se do dialogu výběru firmy, kde postupně na každé z firem stisknete tlačítko Oprava (heslo „flux“) a opravíte zde nastavení:

     - Typ databáze – ODBC – MS Access

     - Datový zdroj – vyberete vámi upravený

     - opravíte cesty k adresářům dle reálného umístění např. C:\flux\fluxpam5....

- vše vyzkoušet

- nezapomenout nastavit zálohování DB a aplikačního adresáře

- pokud využíváte elektronická podání VREP, nezapomeňte na nový stroj nainstalovat osobní certifikát uživatele a vybrat jej v nastavení e-Podání ve Fluxpam5

Poznámka – u 64bit - aplikace Fluxpam5 „vidí“ pouze ODBC zdroje zadané přes 32bit ODBC, které je umístěno v: C: \ Windows \ SysWOW64 \ odbcad32.exe . Zdroj dat je nutno založit přes toto ODBC.

Pokud by cokoliv nebylo jasné nebo nešlo, volejte hotline.

 

Instalace služby IIS a modulů technologie ASP.NET

Popis naleznete na: https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/hh831475.aspx#InstallIIS

 

Ukončení podpory Windows XP

Ti z vás, kteří doposud užíváte operační systém Windows XP a zároveň používáte elektronickou komunikaci s ČSSZ přes VREP, budete nuceni přejít na vyšší verzi OS.

Vindows XP již není podporován ani samotnou firmou Microsoft, a to již více jak 3 roky (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/14223/windows-xp-end-of-support).

Hlavním důvodem je užití nových verzí .NET Frameworku 4.6 a vyšších z důvodu zvýšení bezpečnosti komunikace přes protokol SSL ze strany ČSSZ.

Přechod je plánován na listopad 2017. Těm, kteří operační systém neupgradují, přestane zasílání na ČSSZ fungovat.

 

Po velké aktualizaci Windows 10 (1803) přestaly fungovat některé aplikace

Problém je v tom, že touto aktualizací přestal Microsoft podporovat protokol sdílení souborů SMB v.1.x a týká se OS Windows 2003 Server, který používá pouze tento protokol.

U vyšších OS jsou použity již protokoly SMB v2.x, resp. SMB v.3.x takže k problému nedochází.

 

Ukončení podpory Windows Server 2003

Upozorňujeme uživatele, provozující naše aplikace či databáze na serverech s OS MS Windows Server 2003, že podpora tohoto operačního systému ze strany firmy Microsoft skončila dne 14.7.2015. Vzhledem k této skutečnosti již není možné na těchto serverech naše aplikace používat. Hlavním důvodem je užití nových verzí .NET Frameworku 4.6 a dále pak samotná kompatibilita s posledními verzemi OS Windows 10 (např. 1803).

S přechodem na vyšší verze .NET Frameworku počítáme v únoru 2019.

 

 

end faq