FLUX,  spol s r.o.

Systém lze rozšířit řadou dalších modulů

 

Modul Jednotného přihlašování (Single Sign On)

Modul Single Sign On je nadstavbovým modulem zaměřujícím se na zvýšení uživatelského komfortu. Po přihlášení uživatele do MS Windows umožňuje přístup do aplikací systému Fluxpam bez nutnosti opětovného zadávání hesel. Je možné nastavit, pro jaké aplikace se bude používat. Podmínkou je vlastnictví AD modulu, který se stará o ověřování uživatele vůči Active Directory.

 

Active Directory

AD modul sjednocuje řešení přístupů ke všem aplikacím s produktem „Active Directory“ firmy Microsoft. Lze použít pro přístup uživatelů systému i pro přístup osob obsažených v datech systému.

 

Univerzální import docházky

Modul Univerzální import docházky slouží jako interface mezi docházkovým systémem třetích stran a mzdovým systémem FLUXPAM 5. Tímto modulem lze přímo do mzdového oddělení importovat jednotlivé nepřítomnosti zaměstnanců (např. volno, nemoc) a současně i mzdové složky (přesčasy, pohotovost apod.).

 

Stravenky

Modul Stravenky pro evidenci vydaných stravenek zpracovává nároky na obědy. Umožňuje výdej a příjem stravenek včetně jejich evidence za aktuální i za předchozí měsíce. Dále provádí předpokládaný výpočet nároků na obědy.

 

Elektronické výplatní pásky

Modul Elektronické výplatní pásky umožňuje zaměstnancům firmy užívající mzdový program FLUXPAM 5 zobrazit svoje výplatní pásky. Pásky je možné vybírat i z minulých období a samozřejmě je i tisknout. Komunikace mezi serverem a klientem probíhá šifrovaně a přístup uživatele je chráněn heslem. Tímto modulem lze obejít nutnost tisku klasických výplatních pásek. Modul je také dodáván jako webová aplikace.


Avízo

Modul Avízo umožňuje automaticky zaslat e-mailovou zprávu nadefinovaným příjemcům při změně obsahu libovolné položky. Zprávu lze modifikovat od jednoduchého upozornění, po rozsáhlou zprávu s údaji z databáze. E-mail lze odesílat v určený čas a může obsahovat změny více zaměstnanců. Tímto modulem lze sledovat rovněž činnost serveru SDPAM. S tímto modulem již nepropásnete žádnou důležitou změnu!

 

Dokumenty

Modul Dokumenty přidává v programu FLUXPAM 5 a v modulu Personalistika novou „položku“, která umožňuje pro každého zaměstnance vkládat soubory typu .doc, .xls, .pdf, .jpg, a .bmp. Vzniklé úložiště je přímo v DB. Odpadají tedy problémy se zálohováním a bezpečností zde uložených dokumentů. Úložiště je vhodné pro všechny dokumenty a doklady daného zaměstnance (např. oscanované doklady o vzdělání, potvrzení o studiu atd.)

 

Sledování změn

Modul Sledování změn slouží k pohodlnému a přehlednému dohledání změn. Nabízí dohledání změny stavu všech položek, včetně Personální, změny vybraných relačních tabulek, informace o přihlašování a odhlašování uživatelů a další vybrané akce. Administrátor systému má možnost nastavit rozsah sledovaných událostí.

 

Výstup do MS Office

Modul Výstup do MS Office umožňuje přímý výstup do dokumentů vytvořených v prostředí MS Office firmy Microsoft.

 

Výstupy do Daňového portálu

Pro zasílání Vyúčtování daně ze závislé činnosti včetně všech příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně slouží Výstupy do Daňového portálu. Ty vygenerují soubory ve tvaru požadovaným MF.

Toogle Left