FLUX,  spol s r.o.

Systém lze rozšířit řadou dalších modulů

 

Univerzální import docházky

Modul Univerzální import docházky slouží jako interface mezi docházkovým systémem třetích stran a mzdovým systémem FLUXPAM 5. Tímto modulem lze přímo do mzdového oddělení importovat jednotlivé nepřítomnosti zaměstnanců (např. volno, nemoc) a současně i mzdové složky (přesčasy, pohotovost apod.).

 

Stravenky

Modul Stravenky pro evidenci vydaných stravenek zpracovává nároky na obědy. Umožňuje výdej a příjem stravenek včetně jejich evidence za aktuální i za předchozí měsíce. Dále provádí předpokládaný výpočet nároků na obědy.

 
Active Directory

AD modul sjednocuje řešení přístupů ke všem aplikacím s produktem „Active Directory“ firmy Microsoft. Lze použít pro přístup uživatelů systému i pro přístup osob obsažených v datech systému.

 
Elektronické výplatní pásky

Modul Elektronické výplatní pásky umožňuje zaměstnancům firmy užívající mzdový program FLUXPAM 5 zobrazit svoje výplatní pásky. Pásky je možné vybírat i z minulých období a samozřejmě je i tisknout. Komunikace mezi serverem a klientem probíhá šifrovaně a přístup uživatele je chráněn heslem. Tímto modulem lze obejít nutnost tisku klasických výplatních pásek. Modul je také dodáván jako webová aplikace.

 
e-PAM5

Modul e-Pam5 je webovou aplikací umožňující přístup k vybraným datům systému FLUXPAM 5. Je vyžadován IIS server Microsoft. Modul je vhodný pro začlenění do firemního intranetu pro použití všemi zaměstnanci s Internet Explorerem jako např. telefonní seznam. Vzhled a prezentovaná data lze upravit dle přání uživatele.

 
Avízo

Modul Avízo umožňuje automaticky zaslat e-mailovou zprávu nadefinovaným příjemcům při změně obsahu libovolné položky. Zprávu lze modifikovat od jednoduchého upozornění, po rozsáhlou zprávu s údaji z databáze. E-mail lze odesílat v určený čas a může obsahovat změny více zaměstnanců. Tímto modulem lze sledovat rovněž činnost serveru SDPAM. S tímto modulem již nepropásnete žádnou důležitou změnu!

 
Dokumenty

Modul Dokumenty přidává v programu FLUXPAM 5 a v modulu Personalistika novou „položku“, která umožňuje pro každého zaměstnance vkládat soubory typu .doc, .xls, .pdf, .jpg, a .bmp. Vzniklé úložiště je přímo v DB. Odpadají tedy problémy se zálohováním a bezpečností zde uložených dokumentů. Úložiště je vhodné pro všechny dokumenty a doklady daného zaměstnance (např. oscanované doklady o vzdělání, potvrzení o studiu atd.)

 

Sledování změn

Modul Sledování změn slouží k pohodlnému a přehlednému dohledání změn. Nabízí dohledání změny stavu všech položek, včetně Personální, změny vybraných relačních tabulek, informace o přihlašování a odhlašování uživatelů a další vybrané akce. Administrátor systému má možnost nastavit rozsah sledovaných událostí.

 

Výstup do MS Office

Modul Výstup do MS Office umožňuje přímý výstup do dokumentů vytvořených v prostředí MS Office firmy Microsoft.

 

Výstupy do Daňového portálu

Pro zasílání Vyúčtování daně ze závislé činnosti včetně všech příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně slouží Výstupy do Daňového portálu. Ty vygenerují soubory ve tvaru požadovaným MF.

Toogle Left