FLUX,  spol s r.o.

Webové aplikace

 

 

Webová aplikace Elektronické výplatní pásky

Webová aplikace Elektronické výplatní pásky je webovou alternativou tenkého klienta se stejným jménem.

 

Webová aplikace Hodnocení vzdělávacích akcí

Webová aplikace Hodnocení vzdělávacích akcí je určena pro hodnocení probíhajících akcí z pohledu zaměstnance.

 

Webová aplikace Plánování dovolených

Plánování dovolených je webová aplikace propojená s modifikovatelným systémem workflow. Slouží k vytvoření ročního plánu dovolených s ohledem na definovatelná specifika organizace. Aplikace je koncipována hlavně jako nástroj vedoucích, kterým dává přehled o plánech dovolených svých podřízených a umožňuje jejich schvalování, pokud nejsou vzájemně v konfliktu.

 

Webová aplikace Hodnocení zaměstnanců

Webová aplikace Hodnocení zaměstnanců rozšiřuje personální část hodnocení tím, že umožňuje hodnotit zaměstnance z různých hledisek včetně sebehodnocení. Podporuje celý proces hodnocení zaměstnanců od přípravy (vlastní stupnice, kriteria, dotazníky), přes samotné hodnocení až po sledování závěrů a úkolů hodnocení.

 

Webová aplikace ORS

Webová aplikace ORS umožňuje přístup k organizační struktuře organizace s možností jejího tisku.

 

Branný zákon

Modul umožňuje evidování údajů podle § 17, odst. 3 branného zákona (zákon 585/2004 Sb.) a tisk jmenného seznamu pro místně příslušné vojenské správy. Tento modul je podpořen i webovým přístupem pro zodpovědné osoby včetně možnosti tiskových výstupů.

 

Ochranné pracovní pomůcky

Modul řeší komplexní problematiku přidělování, evidování a revizí ochranných a pracovních pomůcek (OOP). Umožňuje definování nároků OOP na jednotlivých systemizovaných místech, podporuje vytváření profesních skupin s nezbytnými OOP a u zaměstnanců umožňuje vedení evidence vyzvednutých OOP.

Modul umožňuje nastavit parametry dané pomůcky včetně plánování její životnosti, sledování předepsané revize, velikosti, atd.

Webová aplikace umožňuje přístup s editací (zpravidla vedoucí zaměstnanci) a přístup bez editace pro zaměstnance s možností náhledu jejich vlastní karty OOP.

 

Pracovní úrazy

Modul řeší komplexní evidenci pracovních úrazů podle zákona 170/2014 platného od 1.1.2015 včetně tisku předepsaného hlášení o úrazu a jeho změnách podle přílohy č. 1 a 2 tohoto zákona. Dále umožňuje evidenci drobných poranění. Webová aplikace umožňuje uživatelský přístup pro náhled či editaci.

 

BOZP

Modul řeší evidenci zdravotních prohlídek, přezkoušení odborných profesí a školení BOZP. Webová aplikace umožňuje uživatelský přístup pro náhled či editaci.

 

Webová aplikace Snímač

Nahrazuje hardwarový docházkový terminál - např. v případě zapomenutí karty nebo v případě odloučeného pracoviště. Zaměstnanci se přihlašují při spuštění programu přiděleným jménem a heslem. Každý zaměstnanec vidí své denní průchody.

Toogle Left