FLUX, spol s r.o.

Docházka

Tento modul je navržen pro vedoucí pracovníky, kteří mají na starost kontrolu docházky podřízených zaměstnanců.
Umožňuje vkládat různé činnosti do kalendáře a zpracovávat fyzické průchody tak, jak byly zaznamenány snímači.

Zpracovanou docházku je možno vytisknout ve formě pracovních listů. Uživatelé docházky mohou používat tzv. "Úrovně oprávnění" a historii zadaných změn, což umožňuje přesně sledovat průběh úprav a vylučuje neoprávněné zásahy do informací o docházce.

 

Aplikace obsahuje:

 • komplexní výpočet odpracované doby
 • úplné zpracování všech druhů přerušení pracovní doby
 • víceúrovňový systém přístupových práv
 • řadu tiskových výstupů (přehled docházky, bilance, průchody atd.)

 

Další přednosti:

 • okamžitý přehled o přítomnosti zaměstnanců
 • zadávání docházky přímo do kalendáře
 • možnost sledování docházky s přesností na minuty
 • plánování dovolených v rámci měsíce
 • vyhodnocení a nastavení odpracované doby pracovníka v závislosti na druhu pracovní doby nebo na jejích okolnostech (pružná, pevná, turnusová)
 • přímý export dat do mzdového kalendáře FLUXPAM 5

 

Modul Docházka lze doplnit dalšími souvisejícími moduly:

Modul Snímač

Modul Snímač umožňuje registrovat průchody přes PC. Nahradí magnetický snímač. Navíc zobrazuje datum a čas centrálního počítače (serveru docházky) a průchody aktuálního dne. Zaměstnanci se přihlašují při spuštění programu přiděleným jménem a heslem. Každý zaměstnanec vidí své denní průchody. 

Modul Výčetka

Modul Výčetka zobrazuje každému zaměstnanci osobně informace o průběhu pracovní doby za posledních pět týdnů. Poslední týden je týdnem aktuálním. Zde se může každý zaměstnanec informovat o svých denních průchodech. Modul je také dodáván jako webová aplikace.

Modul Nástěnka

Modul Nástěnka poskytuje přehled o přítomnosti zaměstnanců a dostupnosti zdrojů, např. služebních aut, projektorů, zasedacích místností apod.

Toogle Left