FLUX,  spol s r.o.

Od 1. července 2023 platí pro zaměstnavatele povinnost na výzvu Úřadu práce sdělit informace o výši příjmů zaměstnance (Doklad o výši příjmů).
MPSV v současnosti rozesílá zaměstnavatelům dopis, kterým informuje o možnosti přímé integrace mzdových a ekonomických systémů se systémy MPSV a ÚP. K tomuto účelu byl spuštěn v pilotním provozu vývojářský portál, umožňující integraci s úřadem prostřednictvím API.  

Nadále zůstávají zachovány obvyklé způsoby podání potvrzení Doklad o příjmu zaměstnance.

Ve firmě Flux v současné době zjišťujeme možná technická řešení a jejich následné zapracování do systému Fluxpam5.
O způsobu řešení komunikace s portálem MPSV – API Vás budeme informovat.

Toogle Left